PHƯƠNG PHÁP DÁN TRỰC TIẾP LÊN MÁI BÊ TÔNG

* Bước 1: Khảo sát công trình và chuẩn bị vật tư.

- Đo đạc khảo sát mái và tính toán khối lượng vật tư cần dùng.

- Mái bê tông được trát phẳng đều với độ dày 30mm, độ chênh lệch cho phép ± 5mm.

- Đá Lai Châu đạt tiêu chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đá Lai Châu chuẩn là đá có màu đen tuyền đồng đều, đen như than, không lẫn tạp chất và để ý kỹ trên viên đá không có các chấm kim loại đồng (hay còn gọi là vảy đồng), cách cạnh phải được cắt nhám hoàn toàn (nếu cắt phẳng sẽ bị dột, do nước liếm vào theo vết cắt phẳng khi có mưa nhỏ).

- Chất chống thấm cho mái bê tông

- Keo dán đá gốc Epoxy hoặc gốc nhựa vì loại keo này có độ bám dính và đàn hồi tốt hơn các loại keo dán thông thường khác. (Lưu ý tuyệt đối không dùng keo gốc xi măng)

- Đinh bê tông 2cm và 3cm

- Mũi khoan Inox Ø 4mm

- V inox sối âm (nếu mái có sối âm) - Ngói bò úp nóc bằng sứ tráng men đen giống màu của đá.

- Máy cắt tay, bùa và các dụng cụ cần thiết để lợp mái.

* Bước 2: Xử lý mái bê tông và đục lỗ trên đá lợp mái.

- Quét lớp chống thấm lên toàn bộ mái bê tông, quét 2 lần (chiều quét 1 lần ngang và dọc 1 lần). Mục đích của lớp chống thấm là vừa có tác dụng chống thấm lại vừa có tác dụng ngăn clanhke xi măng (clinker) thoát ra ngoài khi có nước mưa chảy qua. Vì vậy mái đá sẽ không bị nước mưa cuốn clanke ra và tạo thành vệt mốc trắng trên mái.

- Đặt từng viên đá lợp lên tấm gỗ phẳng và dùng đinh bê tông đóng vào đá. Vị trí đục lỗ cách cạnh trên cùng và cạnh bên là 50mm. Mỗi viên đá đục hai lỗ.

- Vận chuyển đá lợp đã được đục lỗ sẵn, keo dán đá... và các dụng cụ lên mái.

* Bước 3: Thi công dán mái đá

- V inox sối âm vào mái bê tông bằng keo dán và đinh bê tông (nếu mái có sối âm)

- Dùng keo dán gốc Epoxy hoặc gốc nhựa gắn đá vào mái bê tông.

- Dùng đinh bê tông 2cm đóng vào lỗ đã định sẵn trên đá để liên kết giữa đá và mái bê tông. Mỗi viên đá đóng 2 đinh.

- Hàng đầu tiên lợp hai lớp ngói đá.

- Hàng ngói thứ 2 chờm lên hàng thứ nhất là 170mm đối với đá lợp 200x300mm (Với đá lợp 140x210mm là 130mm; đá 200x250mm là 150mm; đá 180x270mm là 160mm). Độ chờm tùy thuộc vào kích thước của đá lợp, trung bình khoảng 60% chiều dài của viên đá lợp mái.

- Hàng cuối cùng cũng lợp hai lớp ngói đá.

- Lợp ngói bò úp nóc: Liên kết ngói úp nóc vào mái bê tông bằng keo dán và đinh 3cm. Mỗi viên ngói 2 đinh. 

Bản vẽ chi tiết

Biện pháp thi công mái đá Lai Châu

* Bước 4: Kiểm tra và vệ sinh mái đá.

- Kiểm tra lại toàn bộ mái đá công trình.

- Hai ngày sau khi hoàn thiện dùng nước bơm (áp lực nước như vòi sịt rửa xe máy thông thường) xịt rửa toàn bộ mái đá.

- Nghiệm thu và bàn giao công trình.

Methods of executing LaiChau roofing-Directly apply.

Step 1: Implement a survey of project and prepare for materials .

 

- Measure, survey the proof and calculate the amount of materials needed.

- Concreted proof even coated with the depth of 30mm, approximately acceptable disparity of 5mm

-Lai Chau Slate meets the standard because of its clear origin. The standard Lai Chau Slate is evenly black as charcoal with no impurities inside. There is no copper point

 ( copper asbestos) in the slate when taking a careful look at it. All the edges must be totally matted  cut ( if it is cut flat, it will be wet due to the dropping rain water sticking to it.

- Using waterproofing agent for concreted proof.

- Adhesive stone of Epoxy or plastic origin because of the better adhesive property as well as elasticity ( Note: Not use adhesive of cement origin).

- Hardened concrete : 2cm and 3cm.

- Inox auger : Þ 4mm

- Handled-endcuutermachine, hammer and some other neccesary tool for roofing.

 

 Step 2: Handling concrete roofing and perforating the roofing slate.

- Apply the waterproofing coating entire the concrete roof about 2 times (horizontally  and vertically). The purpose of waterproofing is both waterproof and prevent clinkers (clinker) escape when rainwater flows through. So the linkers on the roofing slate will not be swept as well as the streaks of white mold on the roof will not be formed.

 - Put each slate on flat board and using hardened concrete to drive the slate. The perforated place is 50mm away from the edge of the top and sides and we will perforate 2 holes of each.

- Moving perforated slate, roofing glue and the tools to the roof.

 


 Step 3: Implement of glue applied.

 - Putting V inox  into the concrete roof with glue and hardened concrete.

 

- Using adhesive stone of Epoxy or plastic origin in other to apply it into the concrete roof.

 - Using 2  hardened concrete 2cm to perforate  placed-hole  to  make a link between slate and concrete roof for each one.

 

 - Applying 2 layers of slate for the first row.

- The second row cover over the first row about 170mm for tiling slate 200x300mm (130mm for tiling slate 140x210mm, 150mm for tiling slate 200x250mm, 160mm for tiling slate 180x270mm) and disparity depend on the size of slate, average of 60%

- We also apply 2 layers of slate for the last row.

 

Bình luận của bạn